- IT för optiker av optiker 
                                                                                                                   

Optitec AB har som affärsidé !

Vi ska erbjuda våra kunder det bästa nordiska affärssystemet för optiker
 

Optitec AB har ett nära samarbete med glas och instrument leverantörer för att ständigt, vara främst i utvecklingen.

Optitec AB  har kompetens att konvertera register till Optitec från de flesta andra system.

Optitec AB  hjälper dig att effektivisera och förbättra din optik verksamhet.

Optitec AB  arbetar med helhetslösningar installation av servrar, arbetsstationer, och utbildning av personal.

 
Kontakta oss
Optitec AB Trädgårdsgatan 15 645 31  Strängnäs      Tel. 0152 - 343 22  Fax . 0152- 343 23 Mail. info@optitec.se