- IT för optiker av optiker 
              
Översikt

Optitec RS är ett komplett system för den optiska butiken, moduler som kan väljas är enligt nedan :

Optitec RS Journalsystem innehåller bland annat funktioner för kundkort, journalhantering ordination, journalkort för linser, körkort och remisshantering. Andra användbara funktioner är beställningsrutiner direkt mot glasleverantörer. Det finns även möjlighet att koppla Optitec RS mot Eye Diagnostics.


Optitec RS Tidbok ger er nödvändiga funktioner för att hålla reda på både kunder och personal. Här finns till exempel tidbokning av undersökningar, schemaläggning av  personal. Skriva ut kom-ihåg-lapp till kunden mm. Komplettera med Webbtidboken så kan kunden själv boka undersökning direkt i er butik.


Optitec RS Kassa erbjuder en enkel överföring från ordination till underlag för ett korrekt kassaköp. Med hjälp av kontokortsmodulen kan kunden enkelt betala med kort via en PIN-pad terminal. Optitec RS Kassa certifieras för skatteverkets nya regler