- IT för optiker av optiker 
          
Optitec RS
< /> Optitec RS är en helt nyutvecklad produkt byggd från grunden med den senaste teknologin, där vi förfinat alla erfarenheter från Optitec v5. Optitec RS är en Microsoft-certifierad programvara och använder Microsoft’s ramverk .Net 2.0...
Läs Mer >>
 
Optitec RS
< /> Optitec RS är en helt nyutvecklad produkt byggd från grunden med den senaste teknologin, där vi förfinat alla erfarenheter från Optitec v5. Optitec RS är en Microsoft-certifierad programvara och använder Microsoft’s ramverk .Net 2.0...
Läs Mer >>
 
Optitec RS inledning

Varför ska man datorisera sin verksamhet?
Fördelarna är många, vi nämner några:
- Snabbheten
att hitta en kund och dess uppgifter.
- Enkelt att återkalla sina kunder och att skicka ut effektiv reklam.

- Mindre fel i verksamheten, man skriver in glasstyrkan en gång och den     följer med hela produktionscykeln.

Optitec RS är ett funktionellt och lättanvänt optiksystem.
Det är konstruerat av optiker för optiker, för att effektivisera arbetet i en optisk verksamhet.

Systemets grundsyn är att det ska vara enkelt att komma igång och lära sig systemet även för personer som ej tidigare har datorvana.
Optitec skapar rutiner för butiken, vilket medför att rutinarbeten blir både roligare och snabbare.
<> För att att nå en lyckad marknadsföring, har Optitec många möjligheter när det gäller återkallningsrutiner och utskick.

Optitec RS är en helt nyutvecklad produkt byggd från grunden med den senaste teknologin, där vi förfinat alla erfarenheter från Optitec v5.
Optitec RS är en Microsoft-certifierad programvara och använder Microsoft’s ramverk .Net 3.5.

Databasen har en helt ny struktur och programmet har en stabilare konstruktion. Vi har även gett gränssnittet en rejäl ansiktslyftning och en modernare touche. All grundfunktionalitet som finns i Optitec v5 hittar ni i förbättrade varianter i den nya produkten. Ni känner fortfarande igen funktioner som t.ex. Artikelhantering, Hemlån och Godkänn&Uppackning.

Nyheter i Optitec RS är t.ex. order-konceptet, vilket innebär att alla kort är knutna till en order och därmed kan innehålla obegränsat antal artiklar. Det finns även stöd för butikskedjefunktionalitet - dela kundregister, artikelregister eller både och mellan butikerna men behåll ursprungsmärkningen för kund och respektive kort. Säkerhet och enkelhet är något vi tagit fasta på bland annat genom användarbehörigheter och spårbarhetvia systemloggar .

Optitec RS har en friare licensmodell än sin föregångare, ni kan installera programmet på obegränsat antal datorer men antalet samtidiga användare bestäms av licensen.