- IT för optiker av optiker 
          
Optitec RS Dokumentation
Klicka på länkarna nedan för att läsa mer om Optitec RS systemet

För att kunna läsa dessa dokument ska Acrobat Reader vara installerad på datorn.
För att installera Acrobat Reader klicka på länken
Installera Acrobat Reader

Dokument
Optitec RS Journalsystem
Optitec RS Artikelhantering
Optitec RS Återkallning
Optitec RS Kassa - Systemdokumentation

Optitec RS Systemkrav
Optitec RS Versionshistoria
Optitec RS Webbtidsbok