- IT för optiker av optiker 
          
Återkallning
Optitec RS systemet har inbyggd funktionalitet för olika typer av återkallning.
Återkallning kan ske på olika sätt :

Klassisk återkallning , optikern bestämmer på journalkortet när  kunden ska återkallas, funktionen finns på på journalkort för glasögon och för linser.

Ålders återkallning baserad på ålder och kön.

Dioptri återkallning innebär att urval kan ske på datum period,kort typ exempel journal, linsjournal , ålder och kön.

Återkallning baserad på vad kunden har köpt , exempel återkalla samtliga som köpt en speciellt bågfabrikat under angiven period.

Återkallning kan också ske på kundkategorier,butiken sätter upp vilka kundkategorier som är inressanta för just min butik. 

Kunderna kan meddelas på olika sätt :
• Brev utskick
• Email
• SMS