- IT för optiker av optiker 
          
Rapporter
Optitec RS har en inbyggd rapportvisare där man kan ta fram en mängd intressanta uppgifter.
Det finns rapporter om :
• Butiksregistret
• Lager och Artiklar
• Orderinformation
• Kassa och Fakturering
• Övriga rapporter

Det finns totalt 25 olika rapporter.

Rapport vyExempel rapport