- IT för optiker av optiker 
          
Tidbok
Optitec RS Tidbok är ett enkelt och funktionelllt bokningsystem.
Du utgår från dagsvyn där du bokar din tid.
Tidsboken kan antingen utgå från rum eller personal.
Som tilläggsmodul finns också avancerad schemaläggnings modul som hanterar kompetenser både för personal och rum.
Det är enkelt att flytta en bokning antingen via drag och släpp eller Klipp ut och Klistra in.

Dagsvyn med bokning på rumDagsv med bokning på personal
Status kan också läggas på bokning , ex. nedan Kunden har kommitSchema vy