- IT för optiker av optiker 
          
Webbtidsbok
Låt era kunder boka sina tider via Internet och avlasta belastningen på era telefoner. Bokningarna syns direkt i butikens tidbok, inget arbete krävs.
Funktioner:

• Enkelt för kunden, kunden kan när som helst boka, boka av och kontrollera sin undersökning.

• Lediga tider väljs ur tidboken utgående från kundens önskemål och lediga tider.

• Bekräftelse skickas med e-post och sms. till kund.

• Butiken väljer valbara undersökningstyper med förklarande text.
• Kunden fyller i sina personuppgifter på Internet, vid undersökning är det bara att söka på personnummer i Optitec.

Läs mer...